Utmarken 1808

utmarken 1808

Kolstad utmark avgränsades vid denna tid av vattenflödena både i väst och i öst. Arealen efter delningsförättningen kom att bli betydligt mindre. I nordväst hade staden Borgholm planlagts, i sydväst fastigheten Rosenfors. Halva östra kuststräckan med mark upp till berget och även Tings Ene alvar hade förts till Solberga.
Kartan anger ett mindre antal personer boende på utmarken i Borgehamn och på Borgholms malm. Dessa har vad jag sett främst haft utkomst av sjöfart eller arbetat vid Borgholms Kungsgård så det är väl inte så underligt det blev som det blev. Vilka argument Solberga hade att göra anspråk på mark har jag ännu inte läst. Vet någon annan?

Lämna en kommentar