Trafikled över Kolstads åkrar? Del 8

Aldrig förbifart förbi Borgholm...

…..skriver Lisbeth Lennartsson in sin blog (se nedan) och avslutar med att konstatera ”att dra om väg 136 i en ringväg bort från Borgholm vore vansinne på alla sätt och särskilt ur kommunalekonomisk synpunkt.

Aldrig förbifart förbi Borgholm (Från Lennartssons blogg)
Jag var inte förberedd på de diskussioner gällande omdragning av väg 136 förbi befintliga bostäder som kom upp vid ett möte häromkvällen gällande ett miljö o byggnadsnämndens planprogram öster om Borgholm Kolstad 39:32.
Att jag inte var förberedd på diskussionerna berodde helt enkelt på att vi politiskt aldrig ens tänkt tanken att dra en ny väg förbi Borgholm.

Här arbetar vi för fullt tillsammans med företag och fastighetsägare i Borgholm för att stärka Borgholms Stads utvecklingsmöjligheter. Vi ser en kraftigt växande konkurrens på fastlandssidan. Vi behöver först och främst behålla de arbetstillfällen och det serviceutbud som finns i Borgholm. Avsikten med samarbetet är att möjliggöra utveckling av staden Borgholm, fler arbetstillfällen och större varu- och tjänsteutbud.

Aldrig i livet att vi då samtidigt skulle försöka bygga en ringväg eller omväg förbi Borgholm !
Jag ser i en av tidningarna idag att Vägverket har skrivit ett yttrande med förslag om förbifart. Sorry, det är inte intressant och inte aktuellt!

Det är inte väg 136 förbi Borgholm som är bekymret i sommartrafiken, det är Köpingsvik som utgör en trafikpropp under några korta sommarveckor och där behövs fler lösningar än de rödmålade fälten på vägbanan.

Det Borgholm behöver är anslutningsvägar till de framtida bostadsområdena mellan Karlshöjd och Kolstad samt bättre utfart/ny anslutningsväg till fortsättningen på småindustri/handelsområdet sydost om Rosenfors och trafiksäkrare/snabbare anslutning till Solliden/Borgholms Slott.

Framöver kan det komma att bli fler bostäder på Kungsgårdsmarken öster om Rosenfors och i den fördjupade översiktsplanen kommer det sannolikt även att skapas möjligheter för en jordbrukare i området att om och när han eller kommande generationer på gården vill kunna bygga bostäder på marken.
Det är klart att man då måste se långsiktigt på hur frågan om anslutningsvägar till dessa nya områden skulle kunna lösas från väg 136. Därför anlitade vi ett konsultföretag som lagt fram ett antal förslag att granska närmare.

Att dra om väg 136 i en ringväg bort från Borgholm vore vansinne på alla sätt och särskilt ur kommunalekonomisk synpunkt!
Upplagd av Lisbeth Lennartsson kl. 09.18

Lämna en kommentar