Trafikled över Kolstads åkrar? Del 20

Det mullrar i kommunalhuset!

Insändare i Ölandsbladet 20 augusti

I en insändare den 8 augusti under rubriken ”Framtiden för Borgholms kommun” manar kommunens två ledande tjänstemän till en hyfsning av debattklimatet. Dessutom ger man ett ovanligt kollegialt stöd till sina politiska chefer som handlar om kommuninvånarnas förväntningar på sina politiker.
I en tidigare insändare antydde undertecknad att det möjligen låg djupare fenomen bakom diskussionerna om det föreslagna planprogrammet för Kolstad, nämligen frågor som berör samsyn, samråd och samhällsutveckling i Borgholm.
Efter att ha läst tjänstemännens insändare blir listan av frågor lite längre. Frågor som möjligen blir svårare att hantera eftersom de handlar om hur kommunledningen ser på sitt uppdrag.
Till vem riktar sig chefstjänstemännens uppmaning att debattklimatet måste hyfsas? För en debatt förutsätter väl normalt att fler är inblandade? Gäller det insändarna i Ölandsbladet under sommaren? Gäller det anonyma bloggare och e-postskribenter? Gäller det kollegorna i kommunalhuset? Eller gäller det kommuninvånarna i allmänhet? Riktar sig denna uppmaning till några få eller till en större krets som höjt sina röster i debatten? Detta framgår inte av insändaren vilket gör den svår att förstå.
Den andra frågan gäller vad som menas med ett hyfsat debattklimat. Enligt tjänstemännen i sin insändare är det ”pajkastning” när vi underkänner varandras argument och uppfattningar. Skulle alltså ett hyfsat debattklimat innebära att man godkänner varandras argument och uppfattningar? Är det ”pajkastning” när närmare tvåtusen personer underkänner kommunens förslag till planprogram för Kolstad 39:32? Insändaren är även på denna punkt något oklar.
Att politiker står upp för sina tjänstemän är inte alltför ovanligt. Det omvända torde dock höra till undantagen, nämligen att tjänstemän kommenterar den politiska processen och kommuninvånarnas förväntningar på sina politiker, vilket görs i ovannämnda insändare. Detta väcker frågan om rollfördelningen i kommunen mellan politiker, tjänstemän och medborgare. Bör den förtydligas?
Är det inte så, lite enkelt uttryckt, att politikerna ska kunna förklara vad man vill göra, tjänstemännen skall tala om hur det skall göras, och medborgarna ska alltid kunna fråga varför?
Per Thege

Lämna en kommentar