Hagmans

Vid mina eftersök på lantmäteriet fann jag ytterligare en inlösen enligt ensittarlagen. Frida Nilsson född Hagman ansökte 1951 om inlösen då hon 64 år gammal, stugan hennes enda tillgång och änkepensionen endast 50 kronor per månad. Sannolikt var hon oroad bli vräkt då stugan belägen på Östergårdens ägor och ny bonde där med markhandlarintressen. Frida var änka efter fd sjömannen och hamnarbetaren Edvin Albin Nilsson och varit gift med honom sedan 1920. Innan dess uppvuxen på Hagmantorpet under Borgholms Kungsgård och arbetat som mjölkerska där. Hade 4 barn. Om Hagmantorpet finns att läsa i Boken om Räpplinge sid 289 och i boken om Borgholms Kungsgård sid 44-45. I Sveriges bebyggelse varifrån fotot hämtat står sonen Nils som ägare.
Finns Kolstadminnen om Edvin och Frida? Arbetade Nils Hagman på någon av Kolstadgårdarna? När revs stugan som skall ha varit från 1780-talet?