Block Fredrik i närbild

Block Fredrik 1
Block-Fredrik

 

block-fredrik-4
Sittande från vänster: Arvid Ohlsson (min ff), Christer Arvsten, Amanda och Block-Fredrik (Olsson). Stående från vänster: Erik och Ninni Arvsten, Dan Ohlsson (min farbror), Martin A Ohlsson (min f), Märta Romstad (min m). Bilden tagen 1946 i Kolstad och det kan möjligen vara Kungsgården som skymtar i bakgrunden.

 

Amanda och Block-Fredrik
Amanda och Block-Fredrik
Block-Fredrik och Amanda (längst till höger). Ninni Arvsten och Christer Arvsten.

Block-Fredrik. Kan vara hans fru Amanda (Manda) uppe till höger. Övriga är okända.