Smedstället

Dessa bilder har jag fått från Vera Nilssons dotter Catharina. De visar smedjan och smedbostället i september 1947 d.v.s. endast en kort tid innan eldsvådan. På bilden upp till vänster ser vi Vera och nedtill höger är det Catharina som målar dörren. Notera öppenheten i landskapet. Smedjan sig tämligen lik även om marken når betydligt högre upp på väggen nu och rosor kläder ut denna.

Lämna en kommentar