Siste båtsman Nr 62 Brun

Johan Persson född 29/10 1838 son till torparen Per Jonsson i Ramsättra Tall. Johan får anställning som kronobåtsman Nr 62 Brun vid 20 års ålder. Bor 9 år i Kolstad men gifter sig sedan med hemmansägardottern Anna Maria Svensdotter från Borgehage och flyttar dit 1867. Blir ägare till 21/572 mtl. i Borgehage Nr 9. Har dock kvar båtsmanstjänsten för Kolstad ända till 1896. Johan och Anna Maria får 3 barn, Emma Kristina 1866, Maria Lovisa 1871 och Per August 1880. Barnen Emma Kristina död av oangiven orsak vid 18 års ålder och Per August död 19 år gammal i lungsot efter att ha gott i lära hos sjuk smed i Stockholm. Dottern Maria Lovisa lever dock till vuxen år och sedermera gift med hemmansägare Johan Peter Svensson i Tryggestad. Johan Brun tar avsked 1896 efter 38 år lång tjänstgöringstid och lever sedan ytterligare 32 år innan sin död av ålderdom vid knappa 90 års ålder.
Flesta av båtsmännen Nr 61 o 62 födda annanstans än Kolstad.
Känner någon till Kolstadfödd som blivit båtsman annanstans på Öland?
undrar Olle Staf

Lämna en kommentar