Saknat hus

Hemgården 1_1
Detta solgula hus på Kolstadgatan 171 brann ned efter en åskrik natt för drygt 2 månader sedan.
Huset byggdes av Johan Persson, född 1832 i Kolstad 3. Den gården kom dock att att övertas av hans storebror Nils. Johan själv gifte sig 1853 med Anna Cajsa Olsdotter, ägare i Kolstad 6 efter att hennes föräldrar dött unga och bröderna valt karriärer till sjöss. Johan Pers övertar samtidigt Kolstad 9 efter sin barnlösa moster med make och dit flyttar man in. Johan och Anna Cajsa får under perioden 1854-1866 8 barn. Johans markinnehav i Kolstad ökar också så att vid förra sekelskiftet ägde han 1/4 mtl Nr 9, 1/4 mtl Nr 10, 1/8 mtl Nr 6 och 1/8 mtl Nr 7. Johan blev ålderman i byn och kyrkvärd i socknen. Johan Pers dog av åldersvaghet 1919. Han hade då överlevt 2 hemmansägande söner, Walfrid i Kolstad 1 och Ture i Kolstad 5. Sonen Otto hade 1911 övertagit marken men tomplatsen styckades av till Johan Persson under namnet Hemgården. Efter Johans död, och några år i sterbhusets ägo, kommer huset övertas av dir. Bernt Westergren i Borgholm gift med Johans barnbarn Frida. Har sedan dess vara fortsatt i Westergrens ägo.
När Johan Persson och Anna Cajsa Olsdotter beslöt bygga sitt nya bostadshus vet jag inte men har läst att det var 1870-talet. Man valde göra detta närmare bygatan och delvis in på tomtplatsen för Kolstad 6. Anna Cajsas bror Daniel Olsson bygger ungefär samtidigt på granngården Kolstad 1 och även han delvis in på Kolstad 6. Denna klyvning regleras senare då Hemgården bildas .
På en flygbild från 1950-talet är Hemgården vit med bruna fönsteromfattningar.
Är det någon som har fler bilder av huset och dess innevånare och gäster. Det lär ha varit ett rikt sommarliv här under förra seklets första hälft.

Lämna en kommentar