Axel Nilssons första bil.

Axel Nilsson m första bil

Ännu ett kort från början av 1920-talet. Detta lånat av Kristina Rydén. Bilen är en fransk Gregoire som Axel köpt av stadsingenjören Kristiansson. Axel tagit bilen till Köpingsvik att visa den för sin syster Augusta. I baksätet sitter Augustas dotter Edit, Axels syster Anna och Annas dotter Ingrid. Axel sitter visserligen vid ratten men skall enligt historien inte tagit körkort än utan bilen körts av bredvid honom sittande Adolf Olsson.
Vet någon mer om bilen eller andra tidiga fordon i Kolstad?

Festsällskap.

img121

Detta fotografi bör vara från runt 1920. Ett festsällskap samlat på Westergrens trapp. Karl Nilssons är fotografen så det är bör vara något särskilt som firas. Herrarna är från vänster till höger Sture Nilsson, Gustaf Ågren, Henning Johansson och Erik Johansson. Damen i centrum är Frida Westergren, till höger om henne Hennings syster Valborg och längst till höger Gustafs syster Anna. Vilka de två andra är vet jag inte. Vet Du? Kan det vara Fridas syster Anna Kajsa? men vem mer?
Sture Nilssons bodde på Kolstad 4:2. Hans far dog 1919 och Sture blev arrendator på sterbhuset tills Alfred G Andersson köpte gården 1928. Sture blev telefonarbetare och flyttade till Borgholm.
Gustaf Ågren uppvuxen i Kolstad Nr 2 (2:6). Var volontär vid Göta Livgarde i Stockholm 1911-1915. Både han och hans lillasyster Anna flyttade 1920 till morfaderns gård (Kolstad Nr 8) och antog då hans efternamn Ågren. Vid Gustafs giftermål 1924 flyttade Anna som handelsidkerska till Föra men dog redan november 1925 i strupinflammation.
Fotografiet ser ut vara taget på sommaren. Kan det vara Fridas 30-årsdag juli 1917? Tacksam kommentarer.

Bystämma.

img119Bystämmor hölls regelmässigt i januari då man gick igenom byns räkenskaper, beslöt om väghållning och dikning, arrende för jakt och fiske och andra gemensamma angelägenheter. Detta foto som jag fått låna av Karl-Axel bör vara från tidigt 1930-tal. Längst in i rummet sitter Karl-Axels far Henning Johansson (Kolstad 1:3). Bredvid honom sitter Gustaf Ågren (8:1). Därnäst en obekant yngling men sedan Enok Nordqvist (2:28 Karlshöjd) och bredvid honom Erik Johansson (5:2 Västergården).
Vet någon vilka de andra är? Borde vara någon från Östergården och någon från Nilssons i Nr 3. Är Solbacka representerat?

Albiro

Tänkte åter försöka reda i den del av Kolstad som överfördes till Borgholm 1935. I Borgholms församlingsbok registrerade man då 101 tidigare Kolstadfastigheter, de flesta med egennamn. Först i den alfabetiska ordningen står Albiro.
Murarmästare Albin Nilsson Fock köper 5/12 1916 villa Steneken och kallar den Albiro. Albin Nilsson född i Mönsterås 3/3 1863. Inflyttad som murare från Mönsterås 16/12 1893 till Lilla Istad, Alböke. Gifter sig 18/6 1894 med torpardottern Karolina Larsdotter, född 3/1 1858 på gården. Paret barnlösa och Karolina död i nervsjukdom 26/2 1913. Albin flyttar 21/5 1913 till Borgholm. Gifter om sig 31/10 1914 med Klara Matilda Eriksson född 27/7 1864 i Stigtomta och inflyttad till Borgholm 19/11 1914. Deras tid på Albiro blir dock inte lång. Albin död 54 år gammal 20/4 1917 på Borgholms Lasarett av urinblåsecancer. Klara Matilda får flytta ut till Borgholm 19/11 1917 och dör sedermera på Halltorps ålderdomshem 22/1 1941 i paralysis agitans.
Används namnet Albiro fortfarande? Har Du hört härledning till namn på andra Kolstadfastigheter?
// Olle

fördjupad översiktsplan

HeJ!

Har i veckan läst samrådshandlingen för fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik.

Spännande visioner som redovisas för Borgholm.

När det gäller Kolstad så är skrivningarna betydligt magrare och fråga är vad vägledning de kommer ge åt kommande revision av detaljplaner.
Ännu ett par veckor kvar på remisstid.
Finns anledning ge annan bild av Kolstad?
http://www.borgholm.se/fordjupningar-av-oversiktsplanen/borgholm-och-kopingsvik/
//Olle Staf

Egennamn på fastigheter

När jag läser 1930 års församlingsbok ser jag att de flesta fastigheterna i Kolstad Villastad har egennamn, Alsborg, Ekhyddan, Kolstadborg etc. Dessa ser man sällan nuförtiden utan nu är det gatuadress som råder.
Hur är det då uppe i byn?
Ibland står där något extra på brevlådan fast sällan hör jag andra beteckningar än efter ägarna. Solbacka ett lysande undantag, men det finns säkert fler.
På vår tomt, 34:8, låg en gång Skinntorpet, dock sedan länge rivet innan vi byggde vårt hus.
Har Du något eget namn på Din fastighet? // Olle Staf

 

Epilog kniv i ryggen

Händelsen återupptagen vid laga ting och efter det hänvisad till högre instans. Dessa protokoll har jag inte läst men i husförhörslängd noterat att Kongl. Majestäts utslag 17/7 1837 blev att båda blivit ställda under framtidens dom vilket väl i nutida språkbruk motsvarar villkorligt dömda.
Hur gick det då senare för de båda Anders Olsson?
Anders Olsson från Räpplinge hade tydligen förtroende på trakten. Han gifte sig med sin husbondes dotter Anna Olsdotter vilken var kusin med mordoffret. De bosatte sig på Öj och fick 10 barn varav den yngsta dottern kom att återvända till Kolstad som bondhustru i Kolstad nr 1.
Anders Olsson från Kolstad var av mindre välbeställd familj. Jag har inte kunnat följa honom med säkerhet men misstänker han gick till sjöss. Två av hans storebröder kvar i byn, den ene som torpare den andre som båtsman Block.
Vet någon mer är jag vore det roligt veta.
// Olle Staf

Kniv i ryggen del 3

Knivdådet togs för tredje gången upp på tinget 21 oktober 1836. Vittnena blev allt frispråkigare om händelsen. Anders Olsson från Kolstad förnekar den kniv som visas upp och Anders Olssons kniv har ej återfunnits. Åklagaren begär uppskov för mer bevisning.
Läs gärna hela protokollet. Ger en bild av levnadsförhållanden i byn på den tiden. // Olle

Läs mer

Kniv i ryggen del 2

60 dagar efter knivstynget dog Olof Persson av sina skador den 29 september 1836. Obduktion visade att såret inte läkt i botten och att hela högra bröstkorgshåligheten var utfylld av var. Nytt Urtima Ting hölls 4 oktober med ny rannsakning av de båda svarande Anders Olsson men hördes även nya vittnen att beskriva de svarandes karaktärer och tidigare våldsbenägenhet. Den avlidne Olof Persson hade under sin sjukdomstid inför flera vittnen uttalat och till rätten inlagt skrivelse om att han var övertygad om att det var Anders Olsson från Räpplinge som tillfogat honom skadan. Anders Olsson från Räpplinge satt således med Svarte Petter vid dagens slut men rätten var inte övertygad och ville höra fler vittnen. Fortsättning följer.
Läs gärna hela protokollet // Olle

Läs mer