Vad hände i Kolstad 1835?

Mordet i Kolstad 1835
(Avskrift av Nelly Olssons redogörelse i Köping-Egby Hembygdsförenings årsskrift 1990)

I Köpings kyrkobok under ”Döde och begravna” 1835 finns det antecknat den 21 februari: Bondehustrun Lisa Nilsdotter i Kolstad 34 år gammal mördad. Mannen Kronohemmans åbon Nils Persson i Kolstad misstänktes hafva begått mordet blef följande dag gripen och till Slottshäcktet insänd.

Läs mer