Norrhorvagatan

 

Detta snart 50 år gamla tidningsklipp läste jag nyss hos hembygdsförening

 

DSC_0037

Sommarstugeplanering vid Kolstad Kyrkgata

 

Alltid hittar man någonting nytt när man bilstrosar omkring på öländska vägar. Nu tog vi från Köpingsvik den lilla vackra vägen, som leder upp till Kolstad by, och vilken kallas Kolstad kyrkgata- det var den vägen Kolstadborna förr i tiden vandrade till sin kyrka i Köping. Där ligger sedan många år en del vackra sommarstugor utefter denna väg över alvar och genom småskog. Men nu fick vi syn på någonting alldeles nytt: sex stugor i rad, några färdiga, ett par redan bebodda, andra under byggnad. Detta är bara en stilla början- planeringen omfattar 41 stugor, berättar ingenjör Willy Andréen, en av fyra unga bröder, som för några år sedan bildade bolaget Andréens Trähus i Holsby brunn, sju km från Vetlanda. Däromkring bygger de 40 egnahem om året. Här, vid Kolstadvägen, skall alltså bli fyra skiften, av vilka det nu bebyggda är det första med sex hus av områdets planerade 41. Husen är inte placerade exakt på samma linje för att inte verka radhus, och även om de har det mesta i stilen gemensamt, strävar man efter variationer på samma tema. Husen är av brunbetsat trä och en del har terrasser av huggen kalksandstenstegel. Möjligheter finns alltså att inom given ram tillfredsställa personliga önskningar och smakriktningar. Vi är angelägna att bevara ölandsnaturen och de gamla stengärdsgårdarna får inte tas bort, säger ingenjör Andréen. Tomterna är 1100-1500 kvm, husen 78 kvm. De är vinterbonade och försedda med elvärme, kylskåp, öppna spisar ute och inne. Kommunen har lovat ordna vatten och avlopp, t v har vi en hydroforanläggning för hela området. De nätta sommarhusen, inklusive tomten kostar ca 63,000 kr, inrymmer ett stort, ljust vardagsrum i vinkel, tre sovhytter om två bäddar samt kök och utrymmen för bad och wc. Vidare berättar ingenjör Andréen, att gångar tagits upp i skogspartiet söder om stugorna. Där skall bli ett parkartat fritidsområde med tennisbana och swimmingpool. MÅNS 17/8 1966.

 

Tennisbana blev det och boulebana finns numer strax intill. Swimmingpoolen kanske saknas men det blev en fotbollsplan där vägföreningen anordnar välbesökt midsommarfest. Ett av husen såldes 2013 för 1,420,000 kr, en viss skillnad mot 1966 års prisbild. // Olle Staf

 

Lämna en kommentar