Malmbergs blir Malmsborg.

Misstag eller medvetet? Jag tror det senare. Tidigare var det brukligt att avstyckningar fick ett egennamn. Asktomten och Hemgården är exempel på detta uppe i byn. Närmare Borgholm var det populärt med slutleden borg exempelvis Nyborg, Olsborg, Fridsborg, Oskarsborg, Kolstadsborg med flera. När Anders Svensson 25/4 1850 från sitt 1/8 mantal Kolstad Nr 6 säljer den så kallade Malmbergshorvan vid Hållstugan om 3 tunnland och 18 kappeland till mjölnaren J P Ekholm från Åseda vars hustru Brita Stina bonddotter från Kolstad Nr 9 så får fastigheten namnet Malmsborg. Jonas Peter Ekholm hade varit mjölnare i Borgholm under många år men 1850 dömd för handel med misstänkt person och fått avsluta sin verksamhet att nu bli torpare. Hustrun Brita Stina dör dock redan 1853 av vattusot endast 42 år gammal. J P Ekholm tvungen sälja och är därefter arbetskarl hos Olof Sjögren på Kolstad Nr 1.
Varifrån kom då namnet Malmbergshorvan? På 1808 års karta över Kolstad utmark inför avstyckningen av Borgholm bor här Malmbergs änka. Helge Malmberg var född 1742 och hade först varit kronobåtsman men senare coopvardiekarl d.v.s. däckssjöman inom den civila sjöfarten. Helge Malmberg död av vattusot 10/5 1802 och hans änka Malin Persdotter död av ålderdomsbräcklighet 4/4 1812. Malmbergs plan utmärkt på 1830 års karta men ingen byggnad markerad. Torpet således redan rivet men odlingsytan fortfarande avgränsad.
Känner Du bakgrunden till andra namn i Kolstad?

Lämna en kommentar