Trafikled över Kolstads åkrar? Del 23 – Kolstad fredas…????

Från Ölandbladet idag

Varför skola mänskor strida?
– Vi moderater vill göra omtag vad gäller Kolstad, varför ta strid för något kommunen inte behöver nu? Det går att bygga på andra platser, säger Moderaternas talesman Eddie Forsman.

Kolstad-debatten har som väntat nått valrörelsen. Det som för något år sedan var ilskna insändare, långa protestlistor och hätska diskussioner är nu brickor i spelet om väljarnas gunst.
Moderaterna i Borgholm medger utan omsvep att ”de lyssnat till vad folk sagt och tyckt” och tagit intryck. Kolstad ska enligt kommunens tredje största parti vara fredad mark när, och om, kommunen växer.
– Vår åsikt är att Kolstad ska lyftas ut ur den fördjupade översiktsplanen. En sådan fördjupning för Kolstad kan göras när som helst, när kommunen vill och när det behövs.
Följdfrågan ”men i dag behövs det inte?” besvaras med snabbt med:
– Varför ta strid för något kommunen inte behöver nu? Det finns andra ställen att bygga på, säger Eddie Forsman och räknar upp förtätning, bygga på höjden och lediga ytor i Borgholm som alternativ.
– Till exempel går det att bygga ihop Köpingsvik och Borgholm, i Borgehage vill flera markägare bygga, Resedan är ett alternativ – det finns mycket att göra utan att röra Kolstad, säger Moderaternas etta och hittar fler argument för jordbruksbygdens suveränitet.
– Äganderätten och skyddande av produktiv jordbruksmark. Här i Borgholm pratas det mycket om närproducerad mat från grunden, var ska vi ta den maten ifrån om kommunen bygger på jordbruksmark?
Är ni överens med övriga Allianspartier i Kolstad-frågan?
– Vi har inte pratat med dem. Det är ju så här att något Allians-samarbete i ordets rätta bemärkelse finns det inte i Borgholm, vi har inte haft några gemensamma möten eller sittningar. Det som finns är ett valtekniskt samarbete, men nu när vänsterblocket formerat sig ska vi ha något möte Allians-partierna emellan, vi får se hur det blir.

Någon motion om Kolstad är inte att vänta från Eddie Forsman med partikamrater.
– Nej, ingen motion. Däremot kommer vi inte att gå med på att Kolstad ska ingå i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm/Köpingsvik. När frågan lyfts säger Moderaterna nej, berättar Eddie Forsman.

2 tankar på “Trafikled över Kolstads åkrar? Del 23 – Kolstad fredas…????”

  1. Det verkar som om både moderater och center ligger lågt om både Kolstads åkermark och trafikleden nu inför valet. Särskilt pålitliga verkar dom dock inte. Just nu (i varje fall i juni) tyckte Eddie Forsman att Kolstad kan lyftas ut ur den fördjupade översiktsplanen. Men han garderar sig med att: ”- En sådan fördjupning för Kolstad kan göras när som helst, när kommunen vill och när det behövs.”

    Det låter inte särskilt förtroendeingivande.

    Jag kan tyvärr inte se att något annat parti än Ölandspartiet har något med i sina valprogram/valmanifest om att skydda och bevara Kolstad kultur- och jordbrukslandskap mot exploatering och trafikleder. Det vill vi göra för all framtid!

    Svara
  2. Denna exploateringen av Kolstad får aldrig genomföras. Skulle sådana planer på allvar övervägas av det politiska etablissemanget så skall en folkomröstning sätta stopp för dessa planer.

    Svara

Lämna en kommentar