Kolstad 2:8, Fridhem.

Carl Sjögren säljer 10/11 1893 från sitt 1/8 mantal Kolstad 2:7 till Beata och Kristina Jacobsson 0,1543 hektar belägen vid Borgholms Stad, gränsande till denna i väster och på övriga sidor till Stensberg. Syns på detta sett att Per Persson lyckats sälja samma område 2 gånger dels 1837 till handlaren J F Kjölberg dels 1871 till Carl Sjögren. Båda gångerna ledde det till rättsliga efterspel men det är en annan historia.
Redan på 1830 års karta finns här en inhägnad och husmarkeringar för ett torp vilket anges som Nils Svenssons plan. Mellan Nils Svensson och halvsystrarna Beata och Kristina finns en rak släktlinje så familjen hade säkert bott på platsen i flera generationer innan marköpet.
Både Beata och Kristina kom att dö ogifta. Beata hade genom livet varit piga, de senaste åren hos kronolänsmannen C Petersson på Stensberg. Sitt sista år dock skriven tillsammans med halvsystern Kristina på Fridhem. Beata död där 1896 av lungtuberculos. Kristina var tvätterska och får mellan 1879 och 1899 4 oäkta barn. Två av barnen döda innan vuxen ålder, dottern for till Amerika men yngste sonen som blev skeppare kom att överta fastigheten efter Kristinas död 1930.
Det vackra huset som finns på tomten, nu med adress Tullgatan 19, skall vara hitflyttat från Småland. Det finns på kartan 1916 då virkeshandlaren Frans Johansson låter stycka Stensberg och med stor sannolikhet var det Kristina Jacobssons far, Johan Jacobsson, som lät flytta hit det. Johan Jacobsson var gift med hemmansägardottern Anna Maja från Kolstad Nr5 i hennes andra äktenskap. Anna Maja Nilsdotter hade tidigare varit gift med arrendatorn på Mossberga i Högsrum som dog endast 32 år gammal av förkylning.
Johan Jacobsson var stadsmätare, d v s en av Staden tillsatt person, anställd för officiell mätning av torra varor, då sådan av köpare eller säljare begärts. Johan Jacobsson innehade tjänsten som stadsmätare från 1849 till sin död, 55 år gammal, 1876. Sonen Johan August tog över sysslan men dog endast ett halvår efter fadern, 25 år gammal, av fylleri och galenslag. Anna Maja levde till 1886.
Johan Jacobssons far var båtsmannen Nr 48 Jacob Kämpe gift med Marja Nilsdotter, född 1790, dotter till ovan nämnde torpare Nils Svensson.
Är det någon som har fotografier eller historier från den del av Kolstad som 1935 kom att föras över till Borgholm vore det roligt ta del.
// Olle Staf

Lämna en kommentar