Kolstad 2:10 Johannesdal

Denna numer högt muromgärdade fastighet friköptes 9/8 1902 från Kolstad Nr 2 av murmästare Carl Johan Johansson. Noterades rätt till utfartsväg och att de uppförda husen tillhör köparen redan förut. Äganderätten blir dock inte långvarig för Carl Johan som dör 29/12 1905 i tarmvred på lasarettet i Borgholm. Som ny ägare flyttar den nygifte Borstbindaren Herman Petersson in från Vederlöfs församling i Kronoberg. Hans bror, även han borstbindare, flyttar in samtidigt och fler med samma yrke kommer att bo på fastigheten. Herman och hans hustru Hilda får 10 barn. Knut dör endast 49år gammal 31/8 1924 på Borgholms lasarett i förgiftning av råttpulver som av misstag förtärts i stället för huvudvärkspulver. Huruvida han fått pulvret på lasarettet eller intagit det innan framgår inte av dödboken. Jag har tidigare läst om en trött hustru som hällde salpetersyra i makens brännvinsflaska och där drycken intogs ändå. Smakskillnaden mellan rått- och huvudvärkspulver lär nog inte vara större om behoven tränger på.
Är det någon som har bilder från borstbinderiverksamheten på platsen?
Undrar Olle Staf

Lämna en kommentar