Epilog kniv i ryggen

Händelsen återupptagen vid laga ting och efter det hänvisad till högre instans. Dessa protokoll har jag inte läst men i husförhörslängd noterat att Kongl. Majestäts utslag 17/7 1837 blev att båda blivit ställda under framtidens dom vilket väl i nutida språkbruk motsvarar villkorligt dömda.
Hur gick det då senare för de båda Anders Olsson?
Anders Olsson från Räpplinge hade tydligen förtroende på trakten. Han gifte sig med sin husbondes dotter Anna Olsdotter vilken var kusin med mordoffret. De bosatte sig på Öj och fick 10 barn varav den yngsta dottern kom att återvända till Kolstad som bondhustru i Kolstad nr 1.
Anders Olsson från Kolstad var av mindre välbeställd familj. Jag har inte kunnat följa honom med säkerhet men misstänker han gick till sjöss. Två av hans storebröder kvar i byn, den ene som torpare den andre som båtsman Block.
Vet någon mer är jag vore det roligt veta.
// Olle Staf

Lämna en kommentar