Epilog Hållstugumord 1832.

Den 19 December 1832 återupptog Häradsrätten Rannsakningen avseende dråpet på Jon Thorstensson. Fångvaktaren hördes och flera vittnen därtill. Utslaget blev att två av arrestanterna kunde frias då de inte varit utanför Hållstugan vid tillfället medan de andra och inte minst kolstadbönderna Peter Olsson och Peter Petersson kunde misstänkas lagt hand på den avlidne. Med anledning av mot varandra stridiga vittnesmål kunde dock ingen åt saken fällas.

Att läsa domprotokollet har varit som en bättre deckare. Vill Du ta del av min avskrift delar jag den gärna.

Hur gick det senare för Peter Olsson och Peter Petersson;

Peter Olsson var nog ingen flitig bonde. Hans delägande i gården begärde laga skifte och kort därefter var han tvungen sälja sin 1/8 till handlare Kjölberg i Borgholm. Peter Olsson kom att bli torpare på sin tidigare ägda gård. Han dog endast 39 år gammal i lungsot. Sonen Olof Petter kvar som arbetare i byn och hans hus finns ännu, det s,k. Fridsstället.

Peter Petersson inte han heller byns bäste bonden. Kom att bli aktuell i Häradsrätten vid flera tillfällen och dessutom antecknad för fylleri och slagsmål. Även han sålde del av sin från svärfadern ärvda gården till handlare Kjölberg, vilken markerat området i pant, samt sålde ytterligare till handlar Söderström i Borgholm, båda tillfällen utan att fråga sin medägande i gården. Efter långdragen hemmansklyvningsprocess sålde han sin erhållna del till direktören Carl Sjögren på Nyborg. Peter Petersson levde som undantagsman till 86 års ålder.
// Olle Staf

Lämna en kommentar