Ensittarlagen

Ensittarlagen gällde 1918 -1976 och bestämde att den som hade hus på ofri mark fick rätt att friköpa marken om boningshusets värde var minst en fjärdedel av markens och byggnadernas sammanlagda värde och att markområdet varit ur markägarens besittning i minst 10 år.
Lagen har vad jag hittills sett endast tillämpats 2 gånger i Kolstad. Dels då Tingsvaktmästare (fd smeden) Johan Robert Nilsson 13/7 1934 ansöker om inlösen av 13770 kvm samfälld mark vid smedjan samt Gustendal där han har honom tillhörigt bostadshus. Dels då jordbruksarbetaren August Karlsson 14/9 1934 begär inlösen av den fastighet där årets bykaffe äger rum 11/8. August Karlsson kom till Kolstad 1910 och var jordbruksarbetare på Kolstad Nr 2. Skriver i ansökan att han innehaft stadigvarande befattning men att utsikterna för fortsatt tjänst p g a omställningar mycket osäker och att han blir uteslutande hänvisad till säsongsarbete. August är 61 år har hustru och 6 barn. August har 2 boningshus uppfört på mark tillhörig syskonen Sjögren och för egen del brukat 2 områden tillhöriga Teodor Johansson och Axel Nilsson. August Karlsson död 1953. Dottern Gulli kvar i byn gift med Ture Zetterqvist och blir 1950 lantbrukare på egen gård. August Karlssons bostadstomt kom att köpas av fondchefen Dan Ohlsson vars farfar varit hemmansägare i Kolstad Nr 1 och kallas väl därefter Olsstugorna. Augusts norra markområde är idag Berggatan 6 och 8 och det södra jordbruks mark ägs av Gullis son Gillis.
Flera av Kolstads bönder har visserligen varit flitiga att själva stycka av mark till egnahem och fritidsboende men kanske finns ytterligare exempel på torpare som utnyttjat lagens rätt om inlösen?

3 tankar på “Ensittarlagen”

 1. Talade idag med August Karlssons dotterson Kjell Zetterqvist som berättade att hans morfar även var musikant. Spelade tvåradigt dragspel och komponerat ”Kolstadvalsen”. August hade vevgrammofon vilket var ovanligt på 30-talet.
  Har någon sparat ”Kolstadvalsen”?

  Svara
 2. Hej!
  Jag har på Anbytarforum hittat ett inlägg från Olle Staf om en släkt Rehnström. Har jag kommmit till rätt person?

  Jag har kontakt med en amerikan som söker sin släkt och det verkar precis att stämma med den som efterlystes på Anbytarforum.
  Har jag kommit till rätt person?
  Finns det möjligen fler Olle Staf?
  Vänliga hälsningar
  Kerstin Jonmyren
  Nyköping

  Svara
  • Hej

   Du har kommit till rätt person. Olle kan allt om släkten Rehnström. Vänligen hör av dig med frågor.

   Mvh Allan Rehnström

   Svara

Lämna en kommentar