Bomärken

Bomärket var fram till början av 1800-talet igenkänningstecken för gården och användes av dess ägare bland annat vid undertecknande av avtal. Nedan är en renskrift från undertecknandet av storskiftet i Kolstad 1794. Känner du till fler dokument med bomärken? Kanske finns något föremål med bomärke från byn bevarat?


BYBOR VI MINNS

Min gode vän Björn Krägh har gått ur tiden i mars 2019.
Björn kan räknas till bybo då han har funnits i Kolstad sen 2 års ålder. Han kom till byn 1945 och tillbringade flera somrar i Tegen hos sin farmor som var barndomsvän med Hulda i Tegen. Som yngling hjälpte Björn till i arbetet på flera av gårdarna i byn. Otaliga hölass var han med att köra in i ladorna. Under åren i byn blev Björn god vän med Josef Andreasson som bodde i Block-Fredriks tidigare ställe och där Björns föräldrar senare hyrde. Vid Josefs frånfälle 1982 ärvde Björn hans stuga och fick därmed en fast punkt i sitt älskade Kolstad.
I Björns verksamma liv utanför Öland var han anställd i firman Alimak som hissmontör. Där jobbade han på dagen i 50 år, från 18 till 68 års ålder, med att montera bygghissar i 46 olika länder. De sista åren som montör var Björn stationerad i Singapore och efter pensioneringen köpte han ett hus i Thailand. Kolstad var dock ett måste för honom och hit återkom han varje år fram till sin bortgång.
Med saknad tänker jag på Björns humoristiska sinne och hjälpsamma hand!
Örjan Petersson Solbacka

Kolstad 17:1

Ute är det snögnistande vackert och vitt idag men kunde inte låta bli kolla gamla flygbilder på Arkiv Digital. På bilden från 1960 med Morfarsgården upptill och Kvarnhorvan därunder syns sommarstuga som numer fått skatta åt förgängligheten. Tomten såldes 1935 till nämndemannen Addén men han dog 1946. Vem bodde där sedan?

Grävning i gatan

Det grävs i Kolstad bygata. Kommunalt avlopp ska det bli denna gången. Plant och snyggt ser det ut. Men poppeln som planterades av kantor Carl Magnus Andersson, mitt för Kolstad Kyrkgata, har nog fått en del rötter kapade. Lutade redan  innan mer än på äldre bilder från byn (se den fliken). Oro finns annars främst för ådern till den gamla bybrunnen. Bengts brunn är inte särdeles djup men håller bra vatten.

Om Block-Fredrik……

Denna betraktelse skrev min pappa, Martin A Ohlsson, troligen tidigt 1950-tal.

________________________

Det har gått en del år sedan min gamle vän Fredrik Olsson jordades på Köpings kyrkogård. Men hans idylliska lilla gård ligger kvar vid vägen Kolstad bys malm och när jag numer dagligen går förbi där under fyra-fem månader per år är allt sig likt till det yttre och minnena av Fredrik och hans Amanda blir levande. Kontakten är omedelbar.

Fredrik kallades Block-Fredrik eller bara Blocken, efter fadern som var båtsman och hette Block. Båtsmanstorpet låg nere vid Smedgatan, som leder ut mot Norrmark och Vipkärr.

Fredrik Olsson började segla i unga år. Han var händig, snickrade och blev skeppstimmerman. Det blev en salt karl och man fick nog också ta hans mustiga historier med en nypa salt – hans rekordsimning över Golden gate imponerade, liksom hans bollande med Bostons busar. Egentligen förde nog Block-Fredrik ett föredömligt sjömansliv, säkert kunde han roa sig, men han sparade också slantar – med resultat att han en gång kunde bygga i fädernebyn. Det blev ett ordentligt boningshus med två rum och kök på nedre botten och ett par på vinden. Så uppförde han en lagård med svinstia och hönshus och en visthusbod som också innehöll snickarverkstad.

Läs mer