Bomärken

Bomärket var fram till början av 1800-talet igenkänningstecken för gården och användes av dess ägare bland annat vid undertecknande av avtal. Nedan är en renskrift från undertecknandet av storskiftet i Kolstad 1794. Känner du till fler dokument med bomärken? Kanske finns något föremål med bomärke från byn bevarat?


Lämna en kommentar