Axel Nilssons första bil.

Axel Nilsson m första bil

Ännu ett kort från början av 1920-talet. Detta lånat av Kristina Rydén. Bilen är en fransk Gregoire som Axel köpt av stadsingenjören Kristiansson. Axel tagit bilen till Köpingsvik att visa den för sin syster Augusta. I baksätet sitter Augustas dotter Edit, Axels syster Anna och Annas dotter Ingrid. Axel sitter visserligen vid ratten men skall enligt historien inte tagit körkort än utan bilen körts av bredvid honom sittande Adolf Olsson.
Vet någon mer om bilen eller andra tidiga fordon i Kolstad?

Lämna en kommentar