Gustendal och Kolstadborg

Smeden Johan Robert Nilsson köper 20/7 1907 av samtliga i byn från den s.k. Rotehagen 2 tunnland och 8 kappland stort markområde för 710 kronor och ger fastigheten namnet Gustendal. Köper 1918 en avstyckning från Kolstad Nr 6 nämnd Kolstadborg och flyttar dit med hustru och fosterbarn.
Vet någon var Kolstadborg ligger/låg?

När kom fritidsboendet till Kolstad?

Den första avstyckning jag anar som har med fritidsboende att göra är 1927 då Gunhild Fagerlind i Borgholm köper del av Kolstad fiskeläge om 1515 kvm och benämner fastigheten Baden. Samma år köper Anselm Fransen 825 kvm på landborgskanten och ger det namnet Furuhäll.
I byns norra utkant mot Köpingsalvar köpte 1945 juridikprofessorn Gustaf Eberstein och även amiralen Carl Ekman tomter dit man flyttade äldre hus som sommarbostäder. Ebersteins hade somrarna innan hyrt i Västergården uppe i byn.
Hemgården får man väl betrakta som fritidsbostad för familjen Westergren sedan Augusta Johanssons död 1938.
När kom de första sommargästerna till lantbrukarna i Kolstad? När började gårdar, torp och arbetarbostäder övergå att bli fritidhus?