Bystämma.

img119Bystämmor hölls regelmässigt i januari då man gick igenom byns räkenskaper, beslöt om väghållning och dikning, arrende för jakt och fiske och andra gemensamma angelägenheter. Detta foto som jag fått låna av Karl-Axel bör vara från tidigt 1930-tal. Längst in i rummet sitter Karl-Axels far Henning Johansson (Kolstad 1:3). Bredvid honom sitter Gustaf Ågren (8:1). Därnäst en obekant yngling men sedan Enok Nordqvist (2:28 Karlshöjd) och bredvid honom Erik Johansson (5:2 Västergården).
Vet någon vilka de andra är? Borde vara någon från Östergården och någon från Nilssons i Nr 3. Är Solbacka representerat?

Albiro

Tänkte åter försöka reda i den del av Kolstad som överfördes till Borgholm 1935. I Borgholms församlingsbok registrerade man då 101 tidigare Kolstadfastigheter, de flesta med egennamn. Först i den alfabetiska ordningen står Albiro.
Murarmästare Albin Nilsson Fock köper 5/12 1916 villa Steneken och kallar den Albiro. Albin Nilsson född i Mönsterås 3/3 1863. Inflyttad som murare från Mönsterås 16/12 1893 till Lilla Istad, Alböke. Gifter sig 18/6 1894 med torpardottern Karolina Larsdotter, född 3/1 1858 på gården. Paret barnlösa och Karolina död i nervsjukdom 26/2 1913. Albin flyttar 21/5 1913 till Borgholm. Gifter om sig 31/10 1914 med Klara Matilda Eriksson född 27/7 1864 i Stigtomta och inflyttad till Borgholm 19/11 1914. Deras tid på Albiro blir dock inte lång. Albin död 54 år gammal 20/4 1917 på Borgholms Lasarett av urinblåsecancer. Klara Matilda får flytta ut till Borgholm 19/11 1917 och dör sedermera på Halltorps ålderdomshem 22/1 1941 i paralysis agitans.
Används namnet Albiro fortfarande? Har Du hört härledning till namn på andra Kolstadfastigheter?
// Olle

fördjupad översiktsplan

HeJ!

Har i veckan läst samrådshandlingen för fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik.

Spännande visioner som redovisas för Borgholm.

När det gäller Kolstad så är skrivningarna betydligt magrare och fråga är vad vägledning de kommer ge åt kommande revision av detaljplaner.
Ännu ett par veckor kvar på remisstid.
Finns anledning ge annan bild av Kolstad?
http://www.borgholm.se/fordjupningar-av-oversiktsplanen/borgholm-och-kopingsvik/
//Olle Staf

Egennamn på fastigheter

När jag läser 1930 års församlingsbok ser jag att de flesta fastigheterna i Kolstad Villastad har egennamn, Alsborg, Ekhyddan, Kolstadborg etc. Dessa ser man sällan nuförtiden utan nu är det gatuadress som råder.
Hur är det då uppe i byn?
Ibland står där något extra på brevlådan fast sällan hör jag andra beteckningar än efter ägarna. Solbacka ett lysande undantag, men det finns säkert fler.
På vår tomt, 34:8, låg en gång Skinntorpet, dock sedan länge rivet innan vi byggde vårt hus.
Har Du något eget namn på Din fastighet? // Olle Staf

 

Epilog kniv i ryggen

Händelsen återupptagen vid laga ting och efter det hänvisad till högre instans. Dessa protokoll har jag inte läst men i husförhörslängd noterat att Kongl. Majestäts utslag 17/7 1837 blev att båda blivit ställda under framtidens dom vilket väl i nutida språkbruk motsvarar villkorligt dömda.
Hur gick det då senare för de båda Anders Olsson?
Anders Olsson från Räpplinge hade tydligen förtroende på trakten. Han gifte sig med sin husbondes dotter Anna Olsdotter vilken var kusin med mordoffret. De bosatte sig på Öj och fick 10 barn varav den yngsta dottern kom att återvända till Kolstad som bondhustru i Kolstad nr 1.
Anders Olsson från Kolstad var av mindre välbeställd familj. Jag har inte kunnat följa honom med säkerhet men misstänker han gick till sjöss. Två av hans storebröder kvar i byn, den ene som torpare den andre som båtsman Block.
Vet någon mer är jag vore det roligt veta.
// Olle Staf

Kniv i ryggen del 3

Knivdådet togs för tredje gången upp på tinget 21 oktober 1836. Vittnena blev allt frispråkigare om händelsen. Anders Olsson från Kolstad förnekar den kniv som visas upp och Anders Olssons kniv har ej återfunnits. Åklagaren begär uppskov för mer bevisning.
Läs gärna hela protokollet. Ger en bild av levnadsförhållanden i byn på den tiden. // Olle

Läs mer

Kniv i ryggen del 2

60 dagar efter knivstynget dog Olof Persson av sina skador den 29 september 1836. Obduktion visade att såret inte läkt i botten och att hela högra bröstkorgshåligheten var utfylld av var. Nytt Urtima Ting hölls 4 oktober med ny rannsakning av de båda svarande Anders Olsson men hördes även nya vittnen att beskriva de svarandes karaktärer och tidigare våldsbenägenhet. Den avlidne Olof Persson hade under sin sjukdomstid inför flera vittnen uttalat och till rätten inlagt skrivelse om att han var övertygad om att det var Anders Olsson från Räpplinge som tillfogat honom skadan. Anders Olsson från Räpplinge satt således med Svarte Petter vid dagens slut men rätten var inte övertygad och ville höra fler vittnen. Fortsättning följer.
Läs gärna hela protokollet // Olle

Läs mer

Kniv i ryggen 31/7 1836

Söndags kväll 31 juli 1836 var det Lekstuga i Räpplinge. Drängarna Anders Olsson från Kolstad (lillebror till Per Olsson i föregående inlägg) och Anders Olsson från Räpplinge hade bråttom dit och tog genvägen över Per Torstensson oslagna rågåker. Olof Persson (storebror till Per Persson i föregående inlägg) var nere vid sin fars åker att se till hägnet varvid han upptäckte drängarna uti i säden. Ordväxling uppstod och då Anders Olsson och Anders Olsson kom över stenmuren blev det slagsmål. En stund senare låg Olof Persson på platsen med knivstick i ryggen medan Anders Olsson och Anders Olsson fortsatte mot målet och hade en glad afton i Räpplinge. Olof Persson drog åt kläderna och tog sig upp till byn. Torsdagen 4 augusti blev det rättegång och fortsättning skulle följa.
Här följer de första vittnesmålen // Olle Staf

Läs mer

Epilog Hållstugumord 1832.

Den 19 December 1832 återupptog Häradsrätten Rannsakningen avseende dråpet på Jon Thorstensson. Fångvaktaren hördes och flera vittnen därtill. Utslaget blev att två av arrestanterna kunde frias då de inte varit utanför Hållstugan vid tillfället medan de andra och inte minst kolstadbönderna Peter Olsson och Peter Petersson kunde misstänkas lagt hand på den avlidne. Med anledning av mot varandra stridiga vittnesmål kunde dock ingen åt saken fällas.

Att läsa domprotokollet har varit som en bättre deckare. Vill Du ta del av min avskrift delar jag den gärna.

Hur gick det senare för Peter Olsson och Peter Petersson;

Peter Olsson var nog ingen flitig bonde. Hans delägande i gården begärde laga skifte och kort därefter var han tvungen sälja sin 1/8 till handlare Kjölberg i Borgholm. Peter Olsson kom att bli torpare på sin tidigare ägda gård. Han dog endast 39 år gammal i lungsot. Sonen Olof Petter kvar som arbetare i byn och hans hus finns ännu, det s,k. Fridsstället.

Peter Petersson inte han heller byns bäste bonden. Kom att bli aktuell i Häradsrätten vid flera tillfällen och dessutom antecknad för fylleri och slagsmål. Även han sålde del av sin från svärfadern ärvda gården till handlare Kjölberg, vilken markerat området i pant, samt sålde ytterligare till handlar Söderström i Borgholm, båda tillfällen utan att fråga sin medägande i gården. Efter långdragen hemmansklyvningsprocess sålde han sin erhållna del till direktören Carl Sjögren på Nyborg. Peter Petersson levde som undantagsman till 86 års ålder.
// Olle Staf