Albiro

Tänkte åter försöka reda i den del av Kolstad som överfördes till Borgholm 1935. I Borgholms församlingsbok registrerade man då 101 tidigare Kolstadfastigheter, de flesta med egennamn. Först i den alfabetiska ordningen står Albiro.
Murarmästare Albin Nilsson Fock köper 5/12 1916 villa Steneken och kallar den Albiro. Albin Nilsson född i Mönsterås 3/3 1863. Inflyttad som murare från Mönsterås 16/12 1893 till Lilla Istad, Alböke. Gifter sig 18/6 1894 med torpardottern Karolina Larsdotter, född 3/1 1858 på gården. Paret barnlösa och Karolina död i nervsjukdom 26/2 1913. Albin flyttar 21/5 1913 till Borgholm. Gifter om sig 31/10 1914 med Klara Matilda Eriksson född 27/7 1864 i Stigtomta och inflyttad till Borgholm 19/11 1914. Deras tid på Albiro blir dock inte lång. Albin död 54 år gammal 20/4 1917 på Borgholms Lasarett av urinblåsecancer. Klara Matilda får flytta ut till Borgholm 19/11 1917 och dör sedermera på Halltorps ålderdomshem 22/1 1941 i paralysis agitans.
Används namnet Albiro fortfarande? Har Du hört härledning till namn på andra Kolstadfastigheter?
// Olle

Lämna en kommentar