Ägonamn

Kartan vid laga skiftet år 1830 har delat in Kolstad by i 542 namngivna områden.
Sedan dess har många åkrar och ängar lagts samman till större brukningsenheter. Mesta delen av tegarna har blivit fritidshustomter. En del beteckningar lever kvar i ägo- och gatunamnen men minns vi Björnhorvan, Högaskåkern, Vaktarängen eller Oxehålsbacken?
Själv upptäckte jag att på tomten och närapå där vi byggde vårt hus fanns på kartan en inhägnad i Oxhagen med hus och vinkellada. Texten beskrev den som Bruns plan. Båtsman Nr 62 Brun var 1820-1833 Jacob Brun. Då han gifte sig 1820 med Maja Stina Andersdotter flyttade svärföräldrarna ut till Solberga. Maja Stina skrivs i vigselboken som boende i Skinntorpet. Passar ju bra ihop med Skinnhorvan på andra sidan Strömmen.
Har Du något lokalt använt Kolstadnamn att berätta om? Vore roligt låta någon datorkunnig lägga in dessa på en nutida karta.
Skinntorp

1 tanke på “Ägonamn”

  1. Efter ha hört med markägarna förstår jag att ovan nämnda namn inte längre brukas. Björnhorvan motsvaras idag av åkerskiftet närmast Solbacka ned mot Rosenfors. Det var här som planarkitekten förra sommaren gjorde sig själv en björntjänst att planera in en väg. Protesterna mot förslaget blev starka och processen i planläggningen ifrågasatt. Högaskåkern och Vaktarängen ser man om man fortsätter Teggatan förbi grishuset. Högaskåkern är den södra delen av den stora brukningsarealen väster om vägen. Här fanns tidigare rikligt med stenhögar vilka Elmqvist med möda röjde. Vaktarängen är den gröna sänkan tvärs över vägen. En lämplig plats för väktaren att hindra boskap och villebråd från hagar och skog att ta sig upp mot byns åkrar. Oxehålsbacken svårare att nå men just nu röjd då kommunen skall gräva om vattenledningen. Väg går in från Oxhagsgatan och man ser backen ned mot surhålan i väster.

    Svara

Lämna en kommentar