Trafikled över Kolstads åkrar? Del 22

Historien upprepar sig!
Olle Staf hittade denna text i Ernst Areens borgholmsbeskrivning från 1924, sidan 17.
”Under senaste årtionde har strax utanför Borgholms östra gräns på ömse sidor om landsvägen uppstått ett slag förstadssamhälle, som både beträffande planläggning och bebyggelse lämnar mycket övrigt att önska. Helt nyligen har fråga väckts om detta områdes inkorporering med staden, men av lätt förklarliga skäl hava stadens myndigheter hittills intagit en mycket reserverad hållning till förslaget.”
Hur mycket bättre är det idag? Löser man problem på annorlunda vis?

Lämna en kommentar