Trafikled över Kolstads åkrar? Del 8

Aldrig förbifart förbi Borgholm...

…..skriver Lisbeth Lennartsson in sin blog (se nedan) och avslutar med att konstatera ”att dra om väg 136 i en ringväg bort från Borgholm vore vansinne på alla sätt och särskilt ur kommunalekonomisk synpunkt.

Aldrig förbifart förbi Borgholm (Från Lennartssons blogg)
Jag var inte förberedd på de diskussioner gällande omdragning av väg 136 förbi befintliga bostäder som kom upp vid ett möte häromkvällen gällande ett miljö o byggnadsnämndens planprogram öster om Borgholm Kolstad 39:32.
Att jag inte var förberedd på diskussionerna berodde helt enkelt på att vi politiskt aldrig ens tänkt tanken att dra en ny väg förbi Borgholm. Fortsätt läsa ”Trafikled över Kolstads åkrar? Del 8”

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 7

Framtidsplaner för Borgholm-Köpingsviksområdet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har nyligen påbörjat arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik. För att planen ska bli så bra som möjligt krävs många förslag och synpunkter från boende och verksamhetsutövare i området. Vi genomför samråd och informationsmöten under arbetets gång och välkomnar naturligtvis förslag och synpunkter. Fortsätt läsa ”Trafikled över Kolstads åkrar? Del 7”

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 6

En ny spansk solkust i Kolstad?

För tjugo år sen köpte min man Peter Engström och jag Östergården i Kolstad. Vi letade efter vårt ”drömhus” i över två år och blev tipsat genom goda vänner att Torsten Björnekes gård skulle vara till salu. När vi kom till Kolstad för första gången en sensommardag i augusti 1988 och åkte upp Kolstadgatan med de fina åkrar då blev vi omedelbart kära i både landskapet och den fina gamla byn som låg ovanför Borgholm. Det var någonting speciellt med Kolstad som vi inte hade sett någon annan stans i vår jakt efter ett sommarboende på Öland. Fortsätt läsa ”Trafikled över Kolstads åkrar? Del 6”

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 4

Borgholms stads utvecklingsmöjligheter
(Insändare i Ölandsbladet)

En insändare från Anders Westerlund i Ölandsbladet 2 juli ger mig anledning att förtydliga en del av mina egna synpunkter gällande Borgholms Stads utvecklingsmöjligheter utifrån insändarskribentens fyra konkreta ”tips” till Borgholms kommun. Fortsätt läsa ”Trafikled över Kolstads åkrar? Del 4”

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 3

Borgholms kommuns expansionsplaner mot Kolstad
(Insändare i Ölandsbladet)

Som boende i Kolstad by, som arkitekt och som tidigare medverkande i utredningar om Borgholms stads utbyggnad känner jag mig manad att göra ett inlägg i debatten om Borgholms utbyggnad mot Kolstad.
Studium av kartor visar att Borgholm är instängt i tre väderstreck. I söder gränsar staden till naturreservat, och i väster och i norr gränsar staden till Kalmarsund. Den enda riktning i vilken Borgholm kan växa är mot öster d v s på Rosenfors och Kolstads marker. Fortsätt läsa ”Trafikled över Kolstads åkrar? Del 3”

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 2

Hur ödelägger man Kolstad kulturlandskap på ett snabbt och enkelt sätt?
(Insändare i Ölandsbladet)

Recept: Man tager en näve politiker, en nypa planeringsarkitekter, en stor sked stadsarkitekt, blandar dem väl i ett stort stadshus tills de är väl sammansmetade. Sedan tillsätter man 1 del illusion, 1 del storhetsvansinne och 2 delar förakt för privat ägande. Kryddas med lite hemlighetsmakeri. Nu är soppan klar att serveras över Kolstad by och garanterat är kulturlandskapet, historien och gårdarna borta för all framtid. Fortsätt läsa ”Trafikled över Kolstads åkrar? Del 2”

Vad hände i Kolstad 1835?

Mordet i Kolstad 1835
(Avskrift av Nelly Olssons redogörelse i Köping-Egby Hembygdsförenings årsskrift 1990)

I Köpings kyrkobok under ”Döde och begravna” 1835 finns det antecknat den 21 februari: Bondehustrun Lisa Nilsdotter i Kolstad 34 år gammal mördad. Mannen Kronohemmans åbon Nils Persson i Kolstad misstänktes hafva begått mordet blef följande dag gripen och till Slottshäcktet insänd. Fortsätt läsa ”Vad hände i Kolstad 1835?”