Berättelser

Här samlar vi berättelser om personer och händelser i Kolstad och tar gärna emot bidrag från er.

Personer

Om Helge Olsson som 1889 vid 19 års ålder lämnar Kolstad och reser till Oregon.

Om Fredrik Olsson (Block-Fredrik) skeppstimmerman och långseglare, 1872- 1956

Om Josef Andreasson, allt i allo i Kolstad under ett 50-tal år

Om Daniel Olsson, sjökapten (1830-1897)

Om Arvid Ohlsson, underofficer i Flottan (1866-1949)

Händelser

Mordet i Kolstad 1835

Resa med vit båt till sommar-Öland

Mellan patrons kvarn och Sjögrens la i Kolstad var det int riktigt tryggt

Bygdevandring i Kolstad 1990