Kolstad 17:1

Ute är det snögnistande vackert och vitt idag men kunde inte låta bli kolla gamla flygbilder på Arkiv Digital. På bilden från 1960 med Morfarsgården upptill och Kvarnhorvan därunder syns sommarstuga som numer fått skatta åt förgängligheten. Tomten såldes 1935 till nämndemannen Addén men han dog 1946. Vem bodde där sedan?

Grävning i gatan

Det grävs i Kolstad bygata. Kommunalt avlopp ska det bli denna gången. Plant och snyggt ser det ut. Men poppeln som planterades av kantor Carl Magnus Andersson, mitt för Kolstad Kyrkgata, har nog fått en del rötter kapade. Lutade redan  innan mer än på äldre bilder från byn (se den fliken). Oro finns annars främst för ådern till den gamla bybrunnen. Bengts brunn är inte särdeles djup men håller bra vatten.

Lärarinnan Ebba Nordmark med skolbarn i Köping.

Ebba Nordmark med skolbarn 1916

Fotografiet lånat av Kristina Rydén vars morfar Evald Nilsson i Kolstad Nr 3(född 1909) står närmast till vänster om fröken. Ebba Nordmark född 1891 i Norrby, Löt. Tog folkskollärarexamen 4/6 1012. Tjänstgjorde 1912-1914 i Ålem. Därefter ett år i Alsen, Jämtland (där f ö min farfar född). Kom 25/12 1915 åter till Öland och flyttar in på Kyrkplan här i Köping. Är lärarinna här sannolikt i mer än 30 år. Död 64 år gammal år 1956. År 1909 föddes 9 barn i Kolstad, 1908 föddes 6 barn och 1907 föddes 14 barn.
Med tanke på årtalet 1916 lär Du inte hitta Dig själv på kortet men vore roligt om någon mer kände igen föräldrar eller gammelföräldrar.

Axel Nilssons första bil.

Axel Nilsson m första bil

Ännu ett kort från början av 1920-talet. Detta lånat av Kristina Rydén. Bilen är en fransk Gregoire som Axel köpt av stadsingenjören Kristiansson. Axel tagit bilen till Köpingsvik att visa den för sin syster Augusta. I baksätet sitter Augustas dotter Edit, Axels syster Anna och Annas dotter Ingrid. Axel sitter visserligen vid ratten men skall enligt historien inte tagit körkort än utan bilen körts av bredvid honom sittande Adolf Olsson.
Vet någon mer om bilen eller andra tidiga fordon i Kolstad?

Festsällskap.

img121

Detta fotografi bör vara från runt 1920. Ett festsällskap samlat på Westergrens trapp. Karl Nilssons är fotografen så det är bör vara något särskilt som firas. Herrarna är från vänster till höger Sture Nilsson, Gustaf Ågren, Henning Johansson och Erik Johansson. Damen i centrum är Frida Westergren, till höger om henne Hennings syster Valborg och längst till höger Gustafs syster Anna. Vilka de två andra är vet jag inte. Vet Du? Kan det vara Fridas syster Anna Kajsa? men vem mer?
Sture Nilssons bodde på Kolstad 4:2. Hans far dog 1919 och Sture blev arrendator på sterbhuset tills Alfred G Andersson köpte gården 1928. Sture blev telefonarbetare och flyttade till Borgholm.
Gustaf Ågren uppvuxen i Kolstad Nr 2 (2:6). Var volontär vid Göta Livgarde i Stockholm 1911-1915. Både han och hans lillasyster Anna flyttade 1920 till morfaderns gård (Kolstad Nr 8) och antog då hans efternamn Ågren. Vid Gustafs giftermål 1924 flyttade Anna som handelsidkerska till Föra men dog redan november 1925 i strupinflammation.
Fotografiet ser ut vara taget på sommaren. Kan det vara Fridas 30-årsdag juli 1917? Tacksam kommentarer.

Bystämma.

img119Bystämmor hölls regelmässigt i januari då man gick igenom byns räkenskaper, beslöt om väghållning och dikning, arrende för jakt och fiske och andra gemensamma angelägenheter. Detta foto som jag fått låna av Karl-Axel bör vara från tidigt 1930-tal. Längst in i rummet sitter Karl-Axels far Henning Johansson (Kolstad 1:3). Bredvid honom sitter Gustaf Ågren (8:1). Därnäst en obekant yngling men sedan Enok Nordqvist (2:28 Karlshöjd) och bredvid honom Erik Johansson (5:2 Västergården).
Vet någon vilka de andra är? Borde vara någon från Östergården och någon från Nilssons i Nr 3. Är Solbacka representerat?

Albiro

Tänkte åter försöka reda i den del av Kolstad som överfördes till Borgholm 1935. I Borgholms församlingsbok registrerade man då 101 tidigare Kolstadfastigheter, de flesta med egennamn. Först i den alfabetiska ordningen står Albiro.
Murarmästare Albin Nilsson Fock köper 5/12 1916 villa Steneken och kallar den Albiro. Albin Nilsson född i Mönsterås 3/3 1863. Inflyttad som murare från Mönsterås 16/12 1893 till Lilla Istad, Alböke. Gifter sig 18/6 1894 med torpardottern Karolina Larsdotter, född 3/1 1858 på gården. Paret barnlösa och Karolina död i nervsjukdom 26/2 1913. Albin flyttar 21/5 1913 till Borgholm. Gifter om sig 31/10 1914 med Klara Matilda Eriksson född 27/7 1864 i Stigtomta och inflyttad till Borgholm 19/11 1914. Deras tid på Albiro blir dock inte lång. Albin död 54 år gammal 20/4 1917 på Borgholms Lasarett av urinblåsecancer. Klara Matilda får flytta ut till Borgholm 19/11 1917 och dör sedermera på Halltorps ålderdomshem 22/1 1941 i paralysis agitans.
Används namnet Albiro fortfarande? Har Du hört härledning till namn på andra Kolstadfastigheter?
// Olle